Traumeterapi

Traumebehandling

Traumer handler om tab af kontakt. Kontakten til dig selv, til din krop og oftest også til verden omkring dig.

Du oplever måske, du mar mistet din livskraft, og at dine frihed og dine valgmuligheder er blevet indskrænket eller er forsvundet.
Du mærker at du ikke er”dig selv” længere.

Traumer sætter sig i kroppen og nervesystemet, og dermed i vores oplevelser af os selv, nuet og verden omkring os.

Dit nervesystem kan være i konstant beredskab og dette kan optræde i dit liv som stress, angst eller fobier.
Hvis dit nervesystem har været belastet længe, kan det til sidst lukke ned. Dette kan føre til depression og mangel på energi og motivation.

Typiske symptomer på traumer :

 • Meningsløshed
 • Ligegyldighed
 • Uro
 • Stress
 • Angst
 • Depression
 • Tunghed
 • Isolation
 • Ensomhed
 • Anspændthed
 • Smerter
 • Træthed
 • Søvnproblemer
 • Irritabilitet
 • Ude af kroppen oplevelse

 

Hvis du har oplevet følgende oplevelser, har du muligvis gavn af traume terapi:

 • Vold
 • Overgreb
 • Barndomstraumer
 • Sygdom
 • Operationer
 • Pludselig dødsfald
 • Ulykker
 • Mobning
 • Trafikulykker
 • PTSD
 • Krig

 

Fælles for disse traumatiske og voldsomme oplevelser er oplevelsen af fare eller trussel.
Det kan være en trussel på livet eller det kan være, at døden kommer pludselig tæt på.
Du kan opleve dig truet som menneske fysisk eller psykisk, som når mobning finder.

Vores evne til at hele efter tab og traumer kan være meget afhængig af vores relationer. Vi har haft vores forældre. Jo mere vi er næret i disse relationer og opfyldt med kærlighed, jo bedre er vores evne til at hele. Derfor kan det i traumearbejdet være nødvendigt at arbejde med begivenheder fra før selve traumet for at opløse det aktuelle traume. Her vil jeg bruge forskellige redskaber fra mig psykoterapeutiske uddannelse.

Med traume terapi er der fokus på de kropsfornemmelser, som du oplever under terapien. Efterhånden som traumet eller traumerne opløser sig i dit nervesystem, vil du opleve mere overskud og større balance.

At forstå et traume eller chok er ikke nok til at komme igennem et traume. Det er kombinationen af samtale og en særlig fokus på kroppen, der gør at traumet langsomt kan forløses.

I trygge og rolige omgivelser, vil der under terapien være fokus på at finde balancen imellem det positive(ressourcer) og det negative(problemet).

Sidebar
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.